Privacyverklaring

Dit is de privacy-verklaring van Ybema Productions, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71370013. Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten, producten en projecten van Ybema Productions.

Deze privacy-verklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking die door Ybema Productions worden gedaan, door middel van het klantensysteem en de verwerkingen via onze website: www.theoybema.nl 
Ybema Productions respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze websites. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Ybema Productions kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ons verstrekt. Ybema Productions kan de volgende persoonsgegevens verwerken:    
•    Uw voor- en achternaam    
•    Uw adresgegevens    
•    Uw telefoonnummer    
•    Uw e-mailadres    
•    Uw beroep of functie

Waarom wij uw gegevens nodig hebben
Ybema Productions verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Ybema Productions uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, voor het leveren van diensten (doorgaans betreft het hier coaching of training), of (kunst) producten.
Hoe lang wij gegevens bewarenYbema Productions bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Delen met anderen
Ybema Productions deelt of verkoopt uw gegevens niet aan derden.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Ybema Productions worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Ybema Productions gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar theo@theoybema.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
Ybema Productions neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan, zodat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.Wanneer u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of er zijn aanwijzingen van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door onze verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Theo Ybema.

Contactgegevens
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 71370013
www.theoybema.nl is de website van Ybema Productions.

Amsterdam, juli 2021